Lokalizacja Biura Zawodów

Zespół Szkół im. Ks. Abp. Antoniego Baraniaka
ul. Mchy 39, 63-130 Książ Wielkopolski

Harmonogram zawodów

Niedziela, 30.08.2020r.

  • 08.00 Otwarcie Biura Zawodów – zapisy uczestników.
  • 10.30 Zamknięcie biura zawodów
  • 11.00 – 12.30 Start poszczególnych sektorów z zachowaniem reguł sanitarnych

Czas pomiędzy startem poszczególnych wyścigów potrzebny jest na przeprowadzenie dezynfekcji sprzętu i urządzeń po każdej grupie korzystających wg rozporządzenia RM z dnia 29.05.2020 rozdział 3 , pkt 12 d)

W każdej grupie będzie obowiązywał bezwzględny LIMIT 150 osób.

  • Dekoracja zwycięzców wyścigu niezwłocznie po sklasyfikowaniu pierwszych trójek w poszczególnych kategoriach
  • 17.00 Zamknięcie imprezy

Start maratonu

godzina 11.00 – 11.45 dystanse MINI, MEGA, GIGA

Dystanse

MINI  26 km
MEGA 37 km
GIGA 57 km

Mapki dojazdowe do Biura Zawodów