Opis trasy

MINI – ok. 26km, przewyższenia ok. 250m, rozjazd do mety na 24km w prawo. Bufet 10km.

MEGA – ok. 49km, przewyższenia ok. 480m,  rozjazd prosto na drugą rundę na 24 km, do mety w prawo na 47km. Bufet 10km, 33km

GIGA – ok. 72km, przewyższenia ok. 700m, rozjazd na drugą rundę prosto na 24 km, na trzecią rundę prosto na 47km, do mety w prawo na 70km. Bufet 10km, 33km, 56km


Mapa trasy

Trasa MINI/MEGA/GIGA