trasa maratonu

Orientacyjne długości dystansów:

MINI – ok 21km przewyższenia ok 150m, bufet 10km

MEGA – ok 41km, przewyższenia ok 300m, bufet 10km, 30km

GIGA – ok 61km, przewyższenia ok 450m, bufet 10km, 30km, 50km

Mapa trasy

Dystans MINI/MEGA/GIGA