Serdecznie zapraszamy najmłodszych sportowców do wzięcia udziału w biegach SOLID Run dla dzieci.

Biegi dla dzieci będą się odbywały jako imprezy towarzyszące SOLID RUN dla dorosłych:

03.05.2019 SOLID RUN Śrem

01.06.2019 SOLID RUN Wilkowice

22.06.2019 SOLID RUN Przyłęk/k.Nowego Tomyśla

Trasy biegów dla dzieci będą liczyły od kilkudziesięciu do kilkuset metrów. Trasy zostaną zlokalizowane w  pobliżu miasteczka zawodów, tak by rodzice/opiekunowie mieli swoje pociechy cały czas w zasięgu wzroku.

Kategorie wiekowe:

  • 3-4 lata
  • 5-7 lat
  • 8-10 lat
  • 11-12 lat
  • 13-15 lat

Podział na dziewczynki i chłopców w danej kategorii nastąpi w zależności od ilości dzieci biorących udział w biegu.

Dla wszystkich dzieci biorących udział w biegu przewidziano pamiątkowe medale, drobne upominki i catering.

Zgłoszenia i opłaty:

  • 10zł – opłata za numer startowy
  • 15zł – opłata za uczestnictwo w zawodach pod warunkiem uiszczenia opłaty przelewem na konto bankowe Organizatora edycji, nie później niż na 4 dni przed zawodami, (decyduje data księgowania wpłat na koncie bankowym). Zawodnik musi być zgłoszony do zawodów przez formularz internetowy, dostępny na stronie solidsport.pl.

Tytułem wpłaty należy wpisać imię, nazwisko i rok urodzenia dziecka oraz edycję (miejscowość), której opłata dotyczy, według wzoru:
„Tomasz Biegacki 1987 – SOLID RUN Śrem”

  • 20zł – opłata za uczestnictwo w zawodach, wpłata dokonywana w Biurze Zawodów wyłącznie w formie gotówki.

Dla wszystkich dzieci biorących udział w biegu przewidziano drobne upominki, medale okolicznościowe oraz bon na catering

Przypominamy, że rodzice lub opiekunowie zobowiązani są  wypełnić zgodę na start dziecka w zawodach.

Aby uniknąć długich kolejek przy rejestracji w dniu zawodów,  zachęcamy do wypełnienia i wydrukowania oświadczenia w domu.

Chcesz zapisać dziecko na bieg kliknij w poniższy boks.

Zapisz dziecko na SOLID Run

Zapisy tylko online na min. 4 dni przed zawodami.

Regulamin i oświadczenie do pobrania:

Regulamin biegu dla dzieci

Oświadczenie rodzica