Oświadczenia zawodnika

Oświadczenia do pobrania

Przed startem wymagane jest złożenie oświadczenia zawodnika, a w przypadku zawodników niepełnoletnich, oświadczenie rodzica (lub opiekuna).

Aby usprawnić procedurę składania oświadczeń, zalecamy wydrukowanie i wypełnienie oświadczenia w domu.

 

Oświadczenie zawodnika

Oświadczenie opiekuna