Prezentujemy listę osób uprawnionych do startu z sektorów startowych w szóstej edycji SOLID MTB 2024 w Grodzisku Wlkp.

Uwaga!!! 

w sezonie 2024 wprowadziliśmy podział na sektory:

  • SEKTOR 1 PRO: (1,00 – 0,825)
  • SEKTOR 2 PRO: (0,824 – poniżej)
  • SEKTOR 1 FUN: (1,00 – 0,825)
  • SEKTOR 2 FUN: (0,824 – 0,725)
  • SEKTOR 3 FUN: ( 0,724 i poniżej)

ZAWODNICY NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI ZMIANY DYSTANSU W TRAKCIE WYŚCIGU.

Dopuszcza się natomiast zmianę dystansu przed zawodami, wystarczy ustawić się we właściwym sektorze dla danego dystansu. Np.

  • startowałeś na dystansie PRO (sektor 1), chcesz jechać FUN ustawiasz się w sektorze numer 1
  • startowałeś na dystansie PRO (sektor 2), chcesz jechać FUN ustawiasz się w sektorze numer 2
  • startowałeś na dystansie FUN (sektor 1), chcesz jechać PRO ustawiasz się w sektorze numer 1
  • startowałeś na dystansie FUN (sektor 2), chcesz jechać PRO ustawiasz się w sektorze numer 2
  • startowałeś na dystansie FUN (sektor 3), chcesz jechać PRO ustawiasz się w sektorze numer 2

Zawodnicy, którzy startują w SOLID MTB Maraton po raz pierwszy ustawiają się w ostatnim sektorze danego dystansu (dla dystansu PRO to sektor 2 PRO, dla dystansu FUN sektor 3 FUN). W przypadku, gdy zawodnik wystartuje z sektora, do którego nie był uprawniony, zostanie ukarany dodaniem do jego czasu przejazdu 30 minut.

Do wyliczania klasyfikacji sektorowej uwzględnia się najlepszy wynik z 3 ostatnich etapów, w których brał udział dany zawodnik.

Od drugiego etapu SOLID MTB Maraton 2024 do wyliczenia klasyfikacji sektorowej bierze się pod uwagę punkty sektorowe zdobyte podczas pierwszej edycji SOLID MTB Maraton 2024.

Zawodnicy, którzy na min. 10 dni przed wyścigiem udokumentują swoje osiągnięcia w innych wyścigach MTB w postaci uzyskanych wyników, za zgodą organizatora mogą otrzymać prawo startu z wyższego sektora.

Dokumentacje najważniejszych wyników potwierdzających osiągnięcia zawodnika w ostatnim roku, należy przesłać na min. 10 dni przed edycją, w celu ewentualnej zmiany sektora startowego, na adres: biuro@solidsport.pl.

Osoby, które pisały o przydzielenie sektora i otrzymały od nas informację zwrotną ustawiają się w sektorze, który został określony w mailu. Nie będą natomiast widoczni na publikowanej liście.
Prośby otrzymujemy od Was co kilka minut, więc technicznie nie jesteśmy w stanie zmieniać tabeli na www co chwilę.

Pomiar czasu otrzyma od nas listę z osobami, które w mailu otrzymały przydział do sektora, więc tym osobom nie naliczy żadnej kary.

UWAGA!
Punkty sektorowe liczone są do kilkunastu miejsc po przecinku, jednak ze względów technicznych m.in. druku na zawody, system zaokrągla je do trzech miejsc po przecinku. Tak więc niektórzy z Was będą zapewne widzieli rozbieżności, zapewniamy jednak, że są to właściwe miejsca sektorowe, co można sobie wyliczyć zgodnie z formułą podaną w regulaminie.