Białołęka – W dniu zawodów

Normalna opłata
za uczestnictwo w zawodach

  • Wpłata dokonywana
    w Biurze Zawodów
    wyłącznie gotówką
  • opłata bez czapki