w dniu zawodów – Droglowice

Normalna opłata
za uczestnictwo w zawodach

  • Wpłata dokonywana
    w Biurze Zawodów
    wyłącznie gotówką